ДП"Пристанищна инфраструктура"
РКТ - Черно море

БЮЛЕТИН ЗА ВРЕМЕТО И МОРЕТО НА 14/08 B 1830 UTC:

ЧАСТ ПЪРВА: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЯМА.

ЧАСТ ВТОРА: СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА НА 14/08 В 1500 UTC: ГРЕБЕН ОТ СЕВЕР
НАД УКРАЙНА И ЧЕРНО МОРЕ ПОЧТИ СЕ ЗАПАЗВА.

ЧАСТ ТРЕТА: ПРОГНОЗА ЗА 24 ЧАСА: РАЙОН 1: ВЯТЪР ИЗТОЧНА ЧЕТВЪРТ 2-4 МОРЕ
1-2 РАЙОН 2: ВЯТЪР ИЗТОК-ЮГОИЗТОК 2-4 СЛЕДОБЕД ПО КРАЙБРЕЖИЕТО ПОРИВИ 5
МОРЕ 2-3 РАЙОН 3: ВЯТЪР ИЗТОК-СЕВЕРОИЗТОК 2-4 ПОРИВИ 5 СЛЕДОБЕД 4-5
ПОРИВИ 6 МОРЕ 2-3 СЛЕДОБЕД 3-4 ЗА ВСИЧКИ РАЙОНИ ВИДИМОСТ 5-10 МИЛИ
ПРЕДИМНО ЯСНО И СЛЪНЧЕВО ТЕМП МИН 18-23 МАКС 24-29 МОРСКАТА ВОДА 25-27
ГР/С.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ НА 14/08 B 1800 UTC:
ШАБЛА    ВЯТЪР SSE 4 МОРЕ 2 ВИД 10 MLS ОБЛ 0 БАРО 1015 ТЕМП 25
КАЛИАКРА ВЯТЪР WSW 2 МОРЕ 3 ВИД 10 MLS ОБЛ 3 БАРО 1013 ТЕМП 24
ВАРНА    ВЯТЪР NE  2 МОРЕ 3 ВИД 10 MLS ОБЛ 3 БАРО 1014 ТЕМП 23
ЕМИНЕ    ВЯТЪР SE  4 МОРЕ 2 ВИД 10 MLS ОБЛ 4 БАРО 1013 ТЕМП 24
БУРГАС   ВЯТЪР E   4 МОРЕ 3 ВИД  5 MLS ОБЛ 6 БАРО 1013 ТЕМП 25
АХТОПОЛ  ВЯТЪР S   2 МОРЕ 1 ВИД 10 MLS ОБЛ 3 БАРО 1016 ТЕМП 22

МЕТЕО ВАРНА

----------

НАВИМ 283/20
ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО, ПРИСТАНИЩЕ ТЕЦ ВАРНА 
ОТ 16.07.2020 ДЕСЕН ЛАТЕРАЛЕН БУЙ № 211
В КАНАЛ № 2 ВАРНА С КООРДИНАТИ:
43 11 24,032 N 027 45 41,236 Е
Е СНЕТ ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО.

НАВИМ 250/20
ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО. РАЙОН:
43 12,333 N 027 52,016 E
43 12,402 N 027 51,695 E
43 12,393 N 027 51,567 E
43 12,400 N 027 51,495 E
43 12,324 N 027 51,385 E
43 12,295 N 027 51,322 E
43 12,112 N 027 52,241 E
43 12,153 N 027 52,287 E
43 12,330 N 027 52,185 E
ОТ 22.06.2020 Е ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ, НАВЛИЗАНЕ НА 
ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА В РАЙОНА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА
ТАКИВА АНГАЖИРАНИ С ДЕЙНОСТИ ПО ДРАГИРАНЕ НА
ПЛАВАТЕЛНИТЕ КАНАЛИ В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА.

НАВИМ 227/20
ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО. НЕСАМОХОДНА СМУКАЧКА „ЕСКАНА"
Е ПОЗИЦИОНОРАНА В Т.К.:
43 12,083 N 027 52,933 E И Е СВЪРЗАНА С БРЕГА
С ТРЪБА И ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ В Т.К.: 
43 11,917 N 027 52,883 E.
ЗАБРАНЯВА СЕ НАВЛИЗАНЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТА
В РАЙОН С РАДИУС 250 М ОТ СМУКАЧКАТА И 250 М
ИЗТОЧНО И ЗАПАДНО ОТ ТРЪБАТА ОТ 09.06 ДО 31.08.2020.

НАВИМ 191/20 
ВАРНЕНСКИ ЗАЛИВ. РАЙОН: 
43 10,456 N 027 54,909 E
43 10,566 N 027 54,961 E
43 10,605 N 027 55,009 E
43 10,478 N 027 55,204 E
43 10,388 N 027 55,139 E И БРЕГОВАТА ЧЕРТА
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ И НАВЛИЗАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
ОТ 20.05. ДО 18.11.2020.

НАВИМ 150/20
БЪЛГАРИЯ.
ДО ВСИЧКИ КОРАБИ, ПОСЕЩАВАЩИ БЪЛГАРСКИ ПРИСТАНИЩА.
СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА БЪДА ДОКЛАДВАНA ПО 
РАДИО / УКВ КАНАЛ 11, 4 ЧАСА ПРЕДИ 
ОЧАКВАНОТО ВРЕМЕ НА ПРИСТИГАНЕ:
A.ОБЩ БРОЙ НА ЛИЦАТА НА БОРДА;
B.БРОЙ НА ЛИЦА НА БОРДА, СТРАДАЩИ ОТ COVID-19;
C.БРОЙ НА ЛИЦА НА БОРДА, ЗА КОИТО СЕ ПРЕДПОЛАГА 
ЧЕ СА ЗАРАЗЕНИ С НОВИЯ КОРОНАВИРУС;
D.БРОЙ ПЛАНИРАНИ СМЕНИ НА ЛИЦА ОТ ЕКИПАЖА.
ДИРЕКЦИЯ "РЪКОВОДСТВО НА КОРАБНИЯ ТРАФИК - ЧЕРНО МОРЕ".

НАВИМ 079/20 
БУРГАСКИ ЗАЛИВ. РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ "ПОМОРИЕ".
СВЕТЕЩ ЛЯВ ЧЕРВЕН ЛАТЕРАЛЕН БУЙ:
42 33,04 N 027 38,77 E ЛИПСВА ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО.

НАВИМ 033/20
ЗАЛИВ АТИЯ.
СВЕТЕЩ, ЗЕЛЕН ДЕСЕН ЛАТЕРАЛЕН БУЙ В Т.К.:
42 27,01 N  027 34,51 Е
ЛИПСВА ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО.

НАВИМ 029/20 
СЕВЕРОИЗТОЧНО ОТ НОС СВ. ГЕОРГИ: 
1. СВЕТЕЩ,ИЗТОЧЕН,КАРДИНАЛЕН БУЙ - РИФ АЛАДЖА 
С КООРДИНАТИ: 43 16,52 N 028 04,29 E 
ЛИПСВА ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. 
2. РАЙОН С ЦЕНТЪР: 43 16,52 N 028 04,29 E И R= 2 КАБЕЛТА 
Е ОПАСЕН ЗА КОРАБОПЛАВАНЕ. 

НАВИМ 019/20  
РАЙОН:   
43 32,66 N 028 36,35 Е  
43 32,66 N 028 36,99 E  
43 32,11 N 028 36,99 E  
43 32,11 N 028 36,23 E  
И БРЕГОВАТА ЧЕРТА Е ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,РИБОЛОВ  
И ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА ДО 31.12.2020 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.  
  
НАВИМ 009/20  
РАЙОН С ЦЕНТЪР:  
42 31,03 N 027 38,67 E И R= 2 КАБЕЛТА  
Е ОПАСЕН ЗА ПЛАВАНЕ.  
  
НАВИМ 005/20  
БУРГАСКИ ЗАЛИВ: ОКЕАНОГРАФСКИ ИЗМЕРВАТЕЛЕН БУЙ ODAS  
С КООРДИНАТИ: 42 30,447 N 027 36,089 Е Е СНЕТ ОТ  
ЩАТНОТО СИ МЯСТО. НА МЯСТОТО Е ПОСТАВЕНА СИГНАЛНА ШАМАНДУРА  
С ЧЕРВЕН ЦВЯТ. МОРЕПЛАВАТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ БЕЗОПАСНА ДИСТАНЦИЯ  
ОТ 1 КАБЕЛТ.  
   
НАВИМ 001/20  
ПОМОРИЙСКА НАВИГАЦИОННА СВЕТЛИНА N4991.2 С КООРДИНАТИ:  
42 33,07 N 027 38,34 Е НЕ СВЕТИ.